คู่มือท่องเที่ยว มือใหม่หัดบินเจแปน 

   ขั้นตอนการเข้าเมือง

สำหรับคนที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยไม่ขอวีซ่าสามารถอยู่ในญี่ปุ่นได้ไม่เกิน 15 วันจำเป็นต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อแสดงต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองมาดังนี้

1.ตั๋วเครื่องบินขาออกประเทศญี่ปุ่น

2.สิ่งที่ใช้ยืนยันการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตนเองระหว่างที่อยู่ในญี่ปุ่นเช่นเงินสดหรือบัตรเครดิต

3.ชื่อและที่อยู่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ในระหว่างที่เราพักอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเช่นโรงแรมที่พัก

4.กำหนดการเดินทางระหว่างที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

       การกรอกเอกสารเข้าเมือง

ก่อนจะผ่านเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นได้นั้นเราจะต้องกรอกเอกสารหลักฐานการเข้าเมืองเพื่อยื่นต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองเมื่อมาถึงประเทศญี่ปุ่นเสียก่อนโดยเราสามารถขอเอกสารได้ตั้งแต่อยู่บนเครื่องบินจากพนักงานต้อนรับจะได้ไม่เสียเวลาไปกรอกที่จุดกรอกข้อมูลหน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง เอกสารที่นักท่องเที่ยวที่จะเข้าประเทศญี่ปุ่นนั้นต้องกรอกมีอยู่สองใบใบแรกคือเอกสารขอเข้าเมืองที่ต้องยื่นให้กับด่านตรวจคนเข้าเมืองและใบที่สองคือใบสุดละกากรสำหรับยื่นให้กับด่านศุลกากรเป็นมาตรการเพื่อป้องกันการนำสินค้าหนีภาษีสินค้าที่มีอันตรายหรือสินค้าต้องห้ามเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น

ใบที่ 1 เอกสารขอเข้าเมือง จะเป็นแผ่นยาวๆสีขาว คือ Disembarkation Card สำหรับตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าประเทศ

ใบที่ 2 สำหรับใบศุลกากรจะต้องกรอกแบบฟอร์มอยู่สองหน้าก่อนอื่นให้ลองตรวจสอบดูก่อนว่าเรามีสิ่งของตาม List นี้หรือไม่หากมีให้ติ๊กที่ช่อง yes และพลิกไปเขียนข้อมูลเพิ่มในหน้าด้านหลังแต่ถ้าตอบ No หมดก็ผ่านฉลุยแล้ว

    ใบกรอกเอกสารเข้าประเทศญี่ปุ่นนี้เราสามารถเปิด Google พิมพ์หาใบนี้ได้เลยจะมีตัวอย่างคนที่เคยไปมาแล้วเค้าจะถ่ายไว้ให้ดูว่าเราต้องกรอกเอกสารตรงไหนเขียนว่าอะไรบ้าง โดยให้เราเซฟรูปนั้นไว้ เพื่อนำไปใช้เวลากรอกเอกสารเพราะถ้าคุณเกิดกรอกผิดพลาดขึ้นมาอาจโดนด่านตรวจคนเข้าเมืองเรียกก็ได้นะ ซึ่งควรทำการศึกษามาก่อนบ้างก็จะช่วยได้เยอะ ที่สำคัญคือ มันเป็นประสบการณ์สำหรับตัวเราเองด้วย

 

 

สนับสนุนโดย  alpha88 ดีไหม