สถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งในทวีปเอเซีย

สถานที่ท่องเที่ยวนั้นได้มีอยู่มากมายที่เรานั้นสามารถที่จะทำการไปท่องเที่ยวได้นั้นมีอยู่มากมาย แต่สำหรับผู้คนที่ได้มีการรักธรรมชาตินั้นหรือได้มีการที่ชอบธรรมชาตินั้น จะเป็นการที่ผู้คนเหล่านี้นั้นได้มีการทำการท่องเที่ยวที่เป็นเป็นแหล่งสำหรับการที่มีการท่องเที่ยวอุทยาน หรือแหล่งท่องเที่ยวที่ได้เป็นธรรมชาติที่ได้มีความสวยงามมากๆ

และยังสามารถที่จะมีการได้รับบรรยากาศที่ได้มีความสวยงาม และเราต้องมีการที่จะทำการไปสักครั้งในชีวิตของเรา ซึ่งในการที่เรานั้นได้มีการท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้นั้น เราจะสามารถที่จะมีการอยากมาอีกครั้งแน่นอน ซึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่เรานั้นควรที่จะไปท่องเที่ยวนั้นก็คือ

  1. อุทยานแห่งชาติหุบเขาจิ่วจ้ายโกว (Jiuzhai Valley National Park)

เป็นอุทยานแห่งชาติที่ได้มีความสวยงามของน้ำทะเลและน้ำตกนั้นมากๆ ซึ่งในการที่เรานั้นได้มีการทำการไปท่องเที่ยวนั้น เราจะสามารถที่จะเห็นบรรยากาศที่ได้มีความสวยงามอย่างมากของหุบเขา ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเหมือนกับว่าเรานั้นได้มีการอยู่ในภาพวาดภาพหนึ่งเลย และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้เป็นสถานที่อนุรักษ์สัตว์ต่างๆอีกด้วย

  1. อุทยานแห่งชาติฟูจิ ฮะโกะเนะ อิซุ (Fuji Hakone Izu National Park)

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นอุทยานแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้มีการมาทำการท่องเที่ยวนั้นมากที่สุดของประเทศญี่ปุ่น และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เรานั้นสามารถที่จะทำการชมวิวของภูเขาไฟฟูจิได้อย่างดีและสวยงามมากๆ และสามารถที่จะมีการท่องเที่ยวที่สวยงามอย่างอื่นให้เรานั้นได้มีการไปอีกด้วย

  1. อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน (Hallasan National Park)

เป็นสถานที่ที่เป็นปากปล่องของภูเขาไฟที่เก่ามากแล้ว หรือได้มีการที่ดับมานานมากแล้ว และในการที่เรานั้นได้มีการไปทำการท่องเที่ยวนั้น เราจะสามารถที่จมีการทำการเห็นความสวยงามของธรรมชาตินั้น และสามารถที่จะทำการท่องเที่ยวในฤดูต่างๆนั้นได้อีกด้วย ซึ่งทำให้ได้มีบรรยากาศที่ได้มีการแตกต่างกันในแต่ล่ะฤดูกาล

  1. อุทยานแห่งชาติเกนติ้ง (Kenting National Park)

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้มีชายหาดที่ได้มีความสวยงามอย่างมาก และได้มีปะการังอยู่เต็มไปหมดอีกด้วย ซึ่งในจุดเด่นของที่นี้นั้นก็คือ ประภาคคารสีขาวที่ได้มีความสูงอย่างมากของที่นี้ที่ได้มีชื่อว่า Eluanbi Linghthouse และในการที่เรานั้นได้มาที่นี้ยังสามารถที่จะทำกิจกรรมต่างๆนั้นได้อีกด้วย

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  ae บาคาร่า